Średnie zarobki w Unii Europejskiej

dodano: 27/01/2012

 

Średnie zarobki w krajach UE

 

W UE system wynagradzania za pracę nie jest ujednolicony. Cześć krajów członkowskich ma ustaloną przez swój rząd minimalną pensję zasadniczą, która zwyczajowo jest podnoszona co roku, tak jest ustanowione np. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji.

 Natomiast w innych krajach, takich jak Niemcy czy Austria o zarobkach w konkretnej branży czy zawodzie decydują porozumienia płacowe pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

 W Irlandii natomiast obok ustawowej pensji minimalnej, funkcjonują też dla niektórych branż porozumienia płacowe, podobne do tych w Niemczech i Austrii.

 Wybierając kraj, w którym zamierzamy pracować musimy zwrócić uwagę nie tylko na wynagrodzenia, ale też na koszty utrzymania, takie jak koszt wynajmu mieszkania, opłaty miesięczne itp., ponieważ to one de facto będą stanowiły o poziomie naszego przyszłego życia.

 

 Średnie płace w przemyśle w 2010r., w wybranych krajach UE

 

 

 

*średnie stawki godzinowe, źródło: http://laborsta.ilo.org./

 

 Niemcy

 

W Niemczech nie istnieje pojęcie ogólnej płacy minimalnej dla wszystkich branż. Istnieją natomiast ogólnoniemieckie porozumienia płacowe, które zostały określone w następujących sektorach:

 

 • Górnictwie

 • Usługach elektrotechnicznych

 • Budownictwie

 • Malarstwie

 • Lakiernictwie

 • Dekarstwie

 • Przy opiece nad innymi osobami

 • Usługach pocztowych

 • Usługach sprzątania budynków

 • Usługach pralniczych

 • W zarządzaniu odpadami

 W w/w branżach obowiązują minimalne stawki godzinowe, ustanowione na podstawie układów zbiorowych, corocznie negocjowanych pomiędzy centralami związków zawodowych, a związkami pracodawców.

 Zdarza się też tak, że tego typu układy zbiorowe przewidują wypłaty dodatków: urlopowych (Urlaubsgeld) i Świątecznych (Weinachtsgeld).

 Dokładne informacje na temat tego, ile możemy zarobić w Niemczech zdobędziemy na stronach www.lohnspiegel.de oraz www.tarifvertrag.de

 Należy pamiętać, że o naszej stawce będzie decydować m.in. stopień naszego doświadczenia w danej branży, a także w którym regionie Niemiec zamierzamy pracować, wynagrodzenia w Niemczech Wschodnich są średnio o 1/3 mniejsze w porównaniu z Niemcami Zachodnimi. Jak podają statystyki średnie wynagrodzenie brutto w Niemczech wynosi 3450 € / m-c.

 Pewne stawki średnie i minimalne możemy też znaleźć w opracowaniach na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, które przytoczono poniżej.


 Średnie wynagrodzenie dla niektórych zawodów w Niemczech:

 

 • Pielęgniarka 2150 €

 • Opiekun osoby starszej 1700 €

 • Lekarz 4560 €

 • Dentysta 3500 €

 • Opiekunka do dziecka 1400 €

 • Sekretarka 2150 €

 • Informatyk 3820 €

 • Programista 3430 €

 • Inżynier 3750 €

 • Kucharz 1650 €

 • Kelner 1200 €

 • Mechanik samochodowy 1930 €

 • Budowlaniec 2250 €

 • Kierowca 1670 €

 • Handlowiec 1750 €

 

Stawki minimalne godzinowe dla niektórych branż w Niemczech:

 

 

Niemcy Zach.

Niemcy Wsch.

Budownictwo / pracownik wykwalifikowany

12,95

-

Budownictwo / pomocnik

10,90

9,50

Elektryk

9,60

8,20

Dekarz

10,80

10,80

Malarz / Lakiernik wykwalifikowany

11,50

9,50

Malarz / Lakiernik niewykwalifikowany

9,50

9,50

Sprzątanie budynków

8,55

7,00

Mycie fasad / okien

11,33

8,88

Górnictwo / pracownik wykwalifikowany

12,41

12,41

Górnictwo / rębacz

11,17

11,17

Usuwanie odpadów / sprzątanie ulic

8,02

8,02

Usługi pralnicze

7,80

6,75

Opieka nad osobami starszymi / chorymi

8,50

7,50

 

 Austria

 

Podobnie jak w Niemczech, tak i w Austrii, jeśli chodzi o płace musimy posiłkować się tzw. branżowymi i zakładowymi umowami zbiorowymi (tzw. Kollektivverträge), których jest ok. 400 i które to regulują pensję minimalną bądź widełki płacowe, zwyczajowo są one podnoszone raz w roku. Wysokość stawek płacowych austriackich pracowników są określane też przez stosowne ustawy i rozporządzenia.

 

W Austrii występują także dodatki: świąteczny i urlopowy, tzw. 13 i 14 pensja, choć w dobie kryzysu gospodarczego możemy tego niestety nie doświadczyć.

 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w ciągu roku wynosi 25 241 €

 

Należy przy tym pamiętać, że najwyższe wynagrodzenie otrzymamy w Wiedniu, najniższe zaś w Tyrolu, co związane jest oczywiście z odpowiednimi kosztami utrzymania.

 

 Podejmując pracę w Austrii warto zaznajomić się z ustawą o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, w skrócie LSDB-G), obowiązującą od 1 maja 2011 r., która to wprowadza istotne obostrzenie warunków zatrudniania w Austrii pracowników z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii).

 

Ustawa ta ma na celu całkowite zrównanie stawek płacowych i obowiązkowych stawek na ubezpieczenia społeczne pracowników z wyżej wymienionych krajów ze stawkami obowiązującymi rodzimych austriackich pracowników.

 

Wysokość taryfowych stawek płacowych wg branż można znaleźć na www.guschi.at/kollektiv.htm i www.kollektivvertrag-online.at

 

 Irlandia

 

W przeciwieństwie do Niemiec i Austrii w Irlandii jest określona płaca minimalna i wynosi ona 8.65 € za godzinę dla pracownika, który ukończył 18 lat oraz pracował minimum 2 lata od ukończenia 18 roku życia (stan na dzień 30 lipca 2010 r., Ustawa o Minimalnym Wynagrodzeniu Krajowym).

 

Natomiast w niektórych branżach, jak np:

 

 • Rolnictwo

 • Budownictwo

 • Hotelarstwo

 • Gastronomia

 

istnieją specjalne porozumienia, które wyznaczają minimalne wynagrodzenie stricte dla tych branż i tak np. w sektorze budowlanym, turystycznym oraz gastronomicznym płace minimalne kształtują się na poziomie 14 do 18 euro za godzinę.
Pełna lista sektorów, w których obowiązują wyższe stawki minimalne za godzinę jest dostępna na stronie internetowej http://www.labourcourt.ie

 

Średnia pensja w przemyśle wynosi 2700 €, w sektorze publicznym - 3000 €, w budownictwie – 3200 €.

 

Średnie wynagrodzenie dla niektórych zawodów w Irlandii:

 

 • Sekretarka 2000 €

 • Kierowca 1600 €

 • Kucharz 1600 €

 • Informatyk 4000 €

 

Wielka Brytania

 Stawki minimalnego krajowego wynagrodzenia są określone i okresowo podwyższane (każdego roku 1 października). Zgodnie ze stanem na dzień 1 października 2010r. wynoszą one:

 

Pracownicy pomiędzy 16 – 17 rokiem życia

3,64 £ / godz.

Pracownicy pomiędzy 18 – 20 rokiem życia

4,92 £ / godz.

Pracownicy powyżej 21 roku życia

5,93 £ / godz.

Uczeń przyuczający się do zawodu poniżej 19 roku życia

lub który odbywa swój pierwszy rok nauki

2,50 £ / godz.

 

Średnio minimalna płaca waha się na poziomie 1005 £ miesięcznie.

 

Średnie wynagrodzenie dla niektórych zawodów w Wielkiej Brytanii:

 

 • Sekretarka do 2500 £

 • Kierowca od 1500 £

 • Budowlaniec od 1200 £

 • Inżynier 2000 £

 • Kucharz 1400 £

 • Lekarz / Specjalista z wieloletnim doświadczeniem do 6000 £

 

Francja

 

We Francji, podobnie jak w Wielkiej Brytanii jest ustanowione gwarantowane wynagrodzenie minimalne (SMIC) i zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia 2010r. wynosi ono:

 

Pracownicy powyżej 18 roku życia lub posiadający

powyżej 6 m-cy praktyki zawodowej

8,86 €/godz brutto

lub

1343,77 €/m-c brutto*

Pracownicy młodociani pomiędzy 17 -18 rokiem życia

posiadający mniej niż 6 m-cy praktyki zawodowej

7,97 €/godz brutto

lub

90% wynagrodzenia

Pracownicy poniżej 17 roku życia posiadający

mniej niż 6 m-cy praktyki

7,97 €/godz brutto

lub

80% wynagrodzenia

 

*przy wymiarze 35 godzin/tydzień

 

Mimo określonej pensji minimalnej (1343,77 €/m-c brutto) średnia pensja krajowa wynosi ponad 3200 €.

 

Średnie wynagrodzenie dla niektórych zawodów we Francji:

 

 • Sekretarka 2400 €

 • Lekarz 4400 €

 • Budowlaniec 1500-2500 €

 

Hiszpania

 

Minimalne wynagrodzenie w Hiszpanii jest ustalone i rok rocznie aktualizowane przez rząd. W 2010 r. minimalne wynagrodzenie dla pracowników powyżej 18 roku życia ustalono na poziomie 633,30 €/m-c brutto. Minimalna stawka dzienna wynosi 21,11 € brutto/dzień, przy czym jeśli zatrudniono nas na czas krótszy niż 120 dni w roku to minimalna stawka dzienna musi wówczas wynieść 30 € brutto/dzień.

 

W Hiszpanii istnieją także tzw. Generalne Porozumienia Płacowe dla wielu sektorów, które ustanawiają adekwatne zarobki dla każdej grupy lub kategorii zawodowej.

 

Poza tym, dopóki Hiszpanii nie dopadł kryzys gospodarczy tradycją było wypłacanie przez pracodawców dodatków świątecznych i urlopowych, tzw. 13 i 14 pensji.

 

Średnie wynagrodzenie dla niektórych zawodów w Hiszpanii:

 

 • Kelnerka 700 €

 • Asystentka 1700 €

 • Informatyk 2000 €

 

 

 

 


Komentarze (0):

Musisz się zalogować, aby dodać komentarz.

partnerzy