Zwrot podatku z Niemiec

dodano: 06/02/2012

Rozliczenie podatku z Niemiec – niezbędne formularze

 

1.       Formularz danych

2.       Podanie do Urzędu Skarbowego

3.       Druk EU/EWR

4.       Umowa zlecenia

5.       Druk zeznania podatkowego za 2007r.

6.       J.w 2008

7.       Jak wyżyć za 2009

8.       Jak wyżyć za 2010

 

 

Formularz danych jest dwustronnym dokumentem na którym należy złożyć jak najwięcej   informacji. Informacje te zawarte w formularzu, są niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego, dlatego powinny być dokładne i rzetelne. Urząd skarbowy w Niemczech poza dochodami osiągniętymi w tym kraju, żąda również wszystkich dochodów osiągniętych poza granicami Niemiec. W tym przypadku niezbędny jest druk EU/EWR (pkt.3), który Urząd Skarbowy właściwy dla podatnika wyliczy i zaakceptuje. Na prośbę podatnika można na druku EU/EWR umieścić dochody współmałżonka. Druk zeznania podatkowego powinien być bezwzględnie podpisany w miejscu do tego przeznaczonym (w przypadku wspólnego rozliczenia niezbędne są podpisy współmałżonków).

Potwierdzony pieczęciami przez Urząd Skarbowy druk EU/EWR wraz z formularzem danych, podpisanym zeznaniem podatkowym oraz umową zleceniem należy przesłać na adres swojego doradcy podatkowego (Steuerberatera) lub naszego biura. Ponieważ konieczne jest wykazanie wszystkich dochodów, to do wyżej wymienionych formularzy i druków niezbędne jest dołączenie wszystkich kart podatkowych (Lohnsteuerbescheinigung).

Może się też okazać w Państwa przypadku, że aby odzyskać maksymalny zwrot podatku, niezbędne będą dodatkowe informacje i dokumenty. Wówczas to Państwa Steuerberater (doradca podatkowy) lub biuro zwróci się o nie do Państwa.

Reasumując:

Kompletne zeznanie podatkowe zawierać powinno:

  • Uzupełniony druk danych
  • Wszystkie karty podatkowe (Lohnsterbescheinigung)
  • Zaświadczenie o dochodach w Polsce (druk EU/EWR)
  • Podpisane druki zeznania
  • Podpisany druk Umowy zlecenia

Dodatkowo, jeżeli rozliczaliście się Państwo wcześniej:

  • Decyzję o przyznaniu zwrotu za rok wcześniejszy (Bescheid)
  • Kopię nadania numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer / TIN)


Załączniki do pobrania:

Komentarze (0):

Musisz się zalogować, aby dodać komentarz.

partnerzy